Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Klára Dostálová: S městy chceme spolupracovat, nikoliv jim brát pravomoci

Zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Jihlavy a Liberce dnes vyjádřili obavu o to, že jim nový stavební zákon chce vzít pravomoci v územním plánování a že nebudou moci dokončit svoje rozpracované územní plány. Zároveň deklarovali přání moci si pořizovat po vzoru Pražských stavebních předpisů svoje vlastní obecně – technické požadavky na výstavbu. Ráda bych velká města uklidnila, že jim pravomoci v oblasti územního plánování nebereme. Nový stavební zákon počítá s tím, že územní plánování zůstane v přenesené působností obcí jako je tomu dnes, do budoucna by ale mohlo být v samostatné působnosti samospráv, což by ještě jejich pravomoci posílilo. Tento přechod působnosti si vyžádá rozsáhlé změny řady předpisů, musí být široce prodiskutovaný, tak by byla zajištěna dostatečná ochrana veřejných zájmů. Ministerstvo proto založilo se zástupci měst, krajů, obcí a dalších ministerstev pracovní skupinu, která bude tuto změnu připravovat. A na tomto jsme se se zástupci Prahy v září domluvili. Velká města pro nás byla a jsou jedním z nejdůležitějších partnerů při přípravě stavebního zákona a rozhodně by se MMR neuchýlilo v rámci tohoto zákona k ničemu, co by rozvoj velkých měst ohrozilo.Stejně tak jsem už v září Prahu ujistila, že obecné požadavky na výstavbu budou sice jedny pro celou republiku, budou ale zcela nové a budou vycházet z Pražských stavebních předpisů. Nové předpisy zohlední potřeby velkých měst. Rozhodně se nevracíme o 15 let zpět. Celostátní vyhláška bude možná celá víc „pražská“ než si zástupci města umí představit. Jde nám opravdu o moderní předpis a takový skutečně bude.Zástupci velkých měst budou také přizváni k tomu, aby spolu s ministerstvem vypracovali vyhlášky řešící územní a technické požadavky na stavby. Stávající požadavky roztříštěné v mnoha právních předpisech různé právní síly budou nahrazeny novým předpisem, který bude jednotný pro celou republiku a obsáhne kromě územních a technických požadavků na stavby také požadavky na bezbariérové užívání staveb.Mimochodem i Legislativní rada vlády ČR jednoznačně podpořila variantu jednoho předpisu s obecnou a zvláštní částí, ve které budou moci být uvedena veškerá specifika. Není ale možné rozdrobit předpisy do všech obcí, to by bylo pro investory zcela nepřehledné, a naopak by to mohlo vést k chaosu a zastavení výstavby ve velkých městech. Uvědomujeme si, že města mají odlišné potřeby, ale tyto potřeby si budou moci vyřešit v regulačních plánech, kde si mohou stanovit například odstupy domů nebo uliční čáru a další požadavky na stavby. Ministerstvo dlouhodobě podporuje tvorbu regulačních plánů ať už metodickou činností, tak dotačními tituly.Na to, aby mohla města dokončit rozpracované územní plány podle dosavadních předpisů, jsme mysleli. Zákon bude účinný za dva a půl roku, takže města obecně mohou dokončit plány podle dosavadních předpisů, a pak se dá navázat už podle nového zákona. Zdůrazňuji, že procesy projednání a přijetí územního plánu se v novém zákoně zjednodušují. Cílem je tedy navázat na rychlejší a jednoduší proces. Co se týče konkrétně Prahy, ta měla v návrhu zákona výjimku zcela, mohla vše dokončit postaru, dokud nepřijme nový územní plán. Legislativní rada vlády nicméně konstatovala, že tato výjimka je nedůvodná a fakticky vylučuje Prahu z působnosti nového zákona, což je podle ní nepřípustné. My věříme, že Praha, která pracuje na novém územním plánu už šest let, jej bude schopna během dalších více než dvou let přijmout. Jinak bychom museli hledat cestu, aby hlavní město nezůstalo bez nového územního plánu. Ministerstvo pro místní rozvoj je v této věci kdykoliv připraveno Praze pomoci.Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

obrázek fotogalerie
Klára Dostálová: S městy chceme spolupracovat, nikoliv jim brát pravomoci...>
   

« Zpět na seznam fotogalerií


Počasí
Liberec

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics